Судді мають здійснювати правосуддя публічно, не ховаючись за зачиненими дверима. Кожен може бути присутній і вести аудіо- чи відеозапис судового розгляду. Судові рішення повинні бути добре вмотивованими, відкритими і доступними для кожного, зокрема й через інтернет.
Що означає підзвітність судів суспільству?
Судді зобов’язані оприлюднювати свої майнові декларації. Держава і суспільство повинно мати ефективні інструменти для викриття нечесних суддів і притягнення їх до відповідальності.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Підзвітність судової влади суспільству
Судді не можуть ефективно здійснювати правосуддя без довіри громадськості. Їм слід бути обізнаними щодо очікувань громадськості від судової системи та скарг на її функціонування. Правосуддя не лише повинно вершитися, а й має бути явно та безсумнівно видно ЯК воно вершиться.
Яким є європейський стандарт?
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Підзвітність судової влади суспільству
Більша відкритість судів, наявність ефективних механізмів контролю громадськості за судовою системою стимулюватимуть суддів працювати чесно. Без цього не буде довіри до суду.
Чому це важливо?
73% опитаних громадян підтримують запровадження ефективних механізмів участі громадськості під час оцінювання суддів або конкурсу на зайняття посади судді.
Результати                           опитування
73%
37%  32%  31%
Серед механізмів громадського контролю над судами найбільш ефективними громадяни визнають збір та оприлюднення у ЗМІ інформації про поведінку суддів, їхні статки, бізнес членів сім‘ї (37%), подання скарг на суддів до дисциплінарних органів (32%), подання заяв у правоохоронні органи про вчинені суддями злочини (31%).
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Підзвітність судової влади суспільству
Доброчесність судді означає, що він є стійким до будь-яких корупційних впливів і не використовує свій статус для особистих потреб. Суддя повинен повідомляти про будь-який конфлікт інтересів, який може впливати на його діяльність. Доброчесний суддя має бути непримиренним до корупційних вчинків інших осіб, зокрема повинен викривати відомі йому випадки корупції. На суддю має бути покладено обов’язок доводити законність походження його майна і майна його близьких осіб.
Що означає доброчесність судді?
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Доброчесний суддя
Доброчесність повинна стати одним із критеріїв для добору та кар’єрного зростання судді. Відповідність способу життя судді його законним доходам має бути під контролем спеціальних антикорупційних органів, передусім Національного агентства запобігання корупції (НАЗК). Суспільство повинно мати ефективні механізми реагування на недоброчесну поведінку судді. Судова влада повинна жорстко реагувати на факти недоброчесної поведінки суддів.
Що може гарантувати доброчесність судді?
НАЗК Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Доброчесний суддя
Недоброчесні судді вбивають віру у справедливість і довіру до правосуддя. Поширеність корупції в судовій системі, так само як і в інших сферах, є величезною загрозою для національної безпеки. Важливо, щоб доброчесність стала цінністю в оновленому суддівському корпусі і суспільстві.
Чому це важливо?
Лише 8% громадян довіряють судам. Це найнижчий показник у Європі.
85%  50%  8%
Понад 50% опитаних громадян вважають, що в судовій системі існує кругова порука та практика ухвалення замовних рішень.
85% опитаних громадян серед найбільших проблем у судовій системі назвали корупцію.
Результати                           опитування
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Доброчесний суддя
Ні, суддю може бути притягнуто до відповідальності на загальних підставах. Відповідно до Конституції суддю лише не можна затримати чи заарештувати без згоди Верховної Ради до винесення обвинувального вироку.
Чи має суддя імунітет від відповідальності?
Чи можна притягнути суддю до відповідальності за незаконне рішення?
Так, але тільки тоді, коли суддя ухвалив незаконне рішення умисно (кримінальна і дисциплінарна відповідальність) або внаслідок грубої недбалості (лише дисциплінарна відповідальність).
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Відповідальний суддя
Яким є європейський стандарт?
Суддю не можна карати за винесене рішення, якщо він діяв добросовісно і відповідно до Закону. Але за навмисні порушення або грубу недбалість суддя має нести відповідальність.   Підстави для дисциплінарної відповідальності суддів мають бути визначені Законом. Дисциплінарна процедура має бути справедливою і передбачати право судді на захист. Шкала дисциплінарних стягнень має бути широкою, щоб можна було обрати пропорційне покарання. У випадку обвинувачення у злочині, пов’язаному із здійсненням правосуддя суддю не може бути затримано чи заарештовано без згоди незалежного органу з питань добору, звільнення і відповідальності суддів. Але в усьому іншому суддя відповідає як звичайний громадянин.
73% опитаних громадян підтримують ідею звуження суддівського імунітету.
73%
Результати              опитування Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Відповідальний суддя
Чому це важливо?
Суддя має бути захищеним від можливих переслідувань за чесну позицію у справах. Інакше є ризик помсти за ухвалені рішення. Водночас суддя не повинен мати жодних можливостей уникнути відповідальності за свавільні рішення та недобросовісну поведінку.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Відповідальний суддя
Що означає незалежність суддів?
Незалежність не є привілеєм судді. Це гарантія справедливого вирішення спорів. Незалежний суддя вирішує справи відповідно до вимог права і не піддається тиску, впливам чи підкупу.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний суддя
Що має сприяти незалежності?
Суддя зобов’язаний повідомляти правоохоронні органи і органи суддівського самоврядування про кожен випадок втручання в його діяльність. Реакція на такі звернення має бути швидкою і ефективною. Справи між суддями розподіляються автоматично без зовнішніх втручань. Суди мають утворюватись і ліквідовуватись Законом, а не указом Президента. Політичні органи не повинні мати впливу на кар’єру судді.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний суддя
Чому це важливо?
Залежному судді важко протистояти впливам і тиску. Тож складно очікувати від нього чесних і справедливих рішень. Довіри до такого судді не буде.
Понад 60% опитаних громадян серед найбільших проблем в судовій системі назвали залежність суддів від олігархів та політиків.
60%
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний суддя
Результати              опитування
Як є сьогодні?
Суддю на 5 років призначає Президент. Після цього суддю безстроково обирає Верховна Рада (до досягнення 65 років). Суддів переводять з одного суду до іншого, зокрема й суду вищого рівня, Президент і Верховна Рада.
5 років 65 років до Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Чому це погано?
Коли професійна кар’єра судді залежить від рішень політичних органів, він змушений прислухатись до «політичного вітру» або «прохань» політиків, а не здійснювати правосуддя незалежно, справедливо та професійно.
61% опитаних громадян вважають, що судді залежать від політиків.
61%
Результати              опитування Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Яким є європейський стандарт?
Суддю мають призначати безстроково за результатами чесного і прозорого добору, а його кар’єра не має залежати від рішень політичних органів.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Чому це важливо?
Безстрокове призначення судді і відсутність впливу політиків є гарантіями незалежного вирішення суддею справ.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Чому люди переважно не підтримують безстрокове призначення суддів?
Іноді безстрокове призначення асоціюється з безкарністю суддів. Але це не так.
69% опитаних громадян не підтримують запровадження безстрокового призначення  суддів.
Результати                           опитування
69% Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Чи означає безстрокове призначення те, що суддя є безкарним?
Ні. У разі підтвердження негідної поведінки судді його можна звільнити з посади достроково.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незмінюваність суддів  
Хто здійснює добір та звільнення суддів і притягує їх до дисциплінарної відповідальності?
Таких органів два – Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції. Рішення  щодо призначення чи звільнення судді приймають Президент і Верховна Рада.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний орган з питань добору, кар’єри і відповідальності суддів
Яким є європейський стандарт?
Здійснювати добір суддів, а також притягувати їх до дисциплінарної відповідальності має незалежний орган, принаймні половина членів якого є суддями, яких обрали судді. Такий орган має демонструвати найвищий рівень прозорості, об’єктивності і приймати обґрунтовані рішення. Його завданням є дбати про авторитет судової влади і правосуддя, а не «покривати» суддів.
50%
41% опитаних громадян вважають, що суддю має добирати спеціальний незалежний від законодавчої і виконавчої влади орган, членами якого є судді і представники громадськості. Інші варіанти призначення суддів отримали меншу підтримку.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний орган з питань добору, кар’єри і відповідальності суддів
Чому це важливо?
Такий  склад незалежного органу пов’язаний з необхідністю усунути політичний вплив на суддів. Адже при вирішенні питань добору, кар’єри і відповідальності вирішальними мають бути критерії доброчесності і компетентності, а не політичної лояльності.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний орган з питань добору, кар’єри і відповідальності суддів
За яких умов цей європейський стандарт може працювати успішно?
Члени такого незалежного органу мають бути доброчесними, мати бездоганну репутацію і користуватися довірою громадян. Відповідно до запропонованих змін до Конституції, впровадження цього стандарту планується з 2019 року, коли, як очікується, буде закінчене оновлення суддівського корпусу. Це зроблено, щоб уникнути ризику збереження кругової поруки в судовій системі.
44% опитаних громадян не підтримують ідею, щоб у незалежному органі з питань добору, звільнення і відповідальності суддів було більшість суддів, обраних суддями.
2019 рік Результати              опитування Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний орган з питань добору, кар’єри і відповідальності суддів
Чому у Європі суддів не обирає народ?
Щоб стати суддею, під час виборчої кампанії необхідно буде шукати підтримки політичних сил чи інших зацікавлених осіб. Виборність суддів може призвести до того, що політики і олігархи матимуть найбільший вплив на формування суддівського корпусу. Щоб обрати суддю необхідно оцінити його професійний рівень. Тож суддів, як і лікарів, мають добирати фахівці з числа осіб, які мають відповідну підготовку і пройшли ретельні  перевірки.
41% опитаних громадян вважають, що суддю має добирати спеціальний незалежний від законодавчої і виконавчої влади орган, членами якого є судді і представники громадськості. 36% вважають, що суддів слід обирати на виборах.
41%  36% Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки
Незалежний орган з питань добору, кар’єри і відповідальності суддів